ΒΑΣΙΛΗΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ – ΑΘΗΝΑ

Pre-Wedding Bίντεο Γάμου

Η κινηματογράφηση του pre-wedding βίντεο του Βασίλη και της Ασπασίας

με σκηνικό την πόλη της Αθήνας.