ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗ

Βίντεο Βάπτισης στην καθολική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη  στην Κηφισιά